Phillips Nizer LLP | Sophisticated Legal Service | Israel Practice (Hebrew)
This links to the home page
Practices & Industries

Israel Practice (Hebrew)


נציגות Phillips Nizer LLP בישראל קמה בעקבות עשרות שנים של קשרים עסקיים ופרטיים עם לקוחות, והיא מבוססת על המומחיות המשפטית, והעסקית פרגמטית של עורכי הדין בצוותי התאגידים שלנו, ההתדיינות המשפטית, הנדל"ן, המיסים, האופנה והביגוד, הקניין הרוחני וכן הנאמנויות והעיזבונות. Phillips Nizer LLP היא גוף מוביל באספקת שירותים משפטיים אמריקאיים ללקוחות ישראלים. החברה מייצגת מספר גדל והולך של לקוחות ישראלים, כולל חברות ציבוריות ופרטיות גדולות, משקיעים מוסדיים ופרטיים, מעצבי אופנה ומשווקים קמעונאים. 

בהתאם למסורת ארוכת השנים של החברה לייצוג יעיל, אנו בוחנים בזהירות את צורכי הלקוח לפני התחייבות, ומציגים את היתרונות ואת החסרונות הגלומים בהחלטות פוטנציאליות כולל הפתרונות המשתלמים ביותר. גישה זו מבוססת על אמון בין הלקוחות לעורכי הדין, והיא מטפחת קשרי עבודה חזקים ועמידים יותר. 

הנציגות של Phillips Nizer בישראל מציעה ייעוץ בתחומים הבאים:
  • התרחבות עסקית בארצות הברית, כולל השקעה בשווקים מתפתחים ובחברות מבוססות, וכן השקה של ארגונים חדשים; 
  • פיתוח והשקעה בתחום הנדל"ן, כולל נכסים מסחריים, שטחי משרדים, בנייני מגורים ואירוח וכן רכישות של בתי מגורים פרטיים; 
  • התדיינות משפטית ובוררות בכל סוגי המחלוקות האזרחיות והמשפטיות, כולל בדיקת האסטרטגיות המשתלמות ביותר הכוללות לרוב הסדר מוקדם או פתרון חלופי למחלוקת. בעבר ייצגנו לקוחות ישראלים בתביעות משפטיות ברחבי ארצות הברית;
  • תכנון עסקי של מיסים, כולל בחירה בטפסים המתאימים לארגון יוזמות חדשות, וכן זיהוי השיטה המומלצת לארגון-מחדש, לרכישת עסק או נכס עסקי או להיפטרות ממנו; 
  • פיתוח שותפות ומימון הקשורים להשקה, להרחבה ולהפצה של עסקים ציבוריים בתחום האופנה והביגוד ושל מעצבים פרטיים זרים ומקומיים, של יצרנים ושל משווקים קמעונאים; 
  • הגנה על תיקי קניין רוחני, וכן רישום של סימנים מסחריים והגנה עליהם; 
  • תכנון ירושות ועיזבונות אישיים ברמה הבינלאומית והעל לאומית, וכן ניהול רכוש הנמצא בישראל עבור אזרחי ארה"ב וכאלה שאינם אזרחי ארה"ב שבבעלותם נכסים רבים בארצות הברית. 

בנוסף להבנה החברתית, הפוליטית והתרבותית של הסביבה בישראל, לרבים מעורכי הדין של החברה יש קשרים אישיים לישראל וחלקם דוברים עברית שוטפת. אנו זמינים לפגישה אישית עם לקוחותינו בישראל בביקורים הקבועים שלנו במהלך השנה, וכאשר יש צורך בכך. 

Phillips Nizer מרחיבה את מחויבותה לקשרים בין ישראל לארה"ב באמצעות חברות בלשכה הישראלית-אמריקאית למסחר בתל אביב, והא ממשיכה לתמוך בפעילויות ובארגוני צדקה יהודיים בארצות הברית ובחו"ל.

לפרטים נוספים אודות נציגות Phillips Nizer LLP בישראל, צור קשר עם יו"ר השותפים שלנו מארק א. לנדיס (mlandis@phillipsnizer.com).

Attorneys

Marc A. Landis
R. Brian Brodrick
Lisa R. Radetsky
Perry S. Galler